PSYCHE

Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji

 

     Formy pomocy:

 

      

 

  - psychoterapia indywidualna: krótko- i długoterminowa  w nurcie psychodynamicznym

 

  - psychoterapia grupowa

 

  - coaching

 

  - pomoc psychologiczna i poradnictwo wychowawcze

 

  - warsztaty i szkolenia psychoedukacyjne