PSYCHE

Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji

                         Zapraszamy do udziału w grupie terapeutycznej.

 

Udział w grupie może być pomocny dla osób doświadczających trudności i cierpienia w życiu, które może przejawiać się m.in. jako:

nadmierne wycofanie,nieśmiałość, poczucie osamotnienia,niezadowolenie ze związków w, których żyją lub ich brak, ciągły niepokój i napięcie w relacjach, uczucie pustki, brak sensu w życiu, nadmierną impulsywność, lęk przed złością własną i innych, brak radości i satysfakcji w życiu, niską samoocenę - bycie nieatrakcyjnym, przygnębienie z powodu trudności w relacjach w pracy lub z bliskimi, obawy przed konfliktami i konfrontacją w relacjach,  przekonanie, że nie realizują się w życiu

                                                                                          i szukają możliwości zmiany.

 

Grupa będzie spotykała się co tydzień w środy od stycznia 2020 - czerwca 2020r.

od 18.00 - 20.00   w Ośrodku przy ul: Kołłątaja 5c m 6/II p/ w Toruniu.

 

Grupę prowadzić będzie dwóch terapeutów:

                  - Maria Kukielska - certyfikowany psychoterapeuta EAP i PTP, trener grupowy.

                  - Iwona Staśkiewicz - psychoterapeuta, psycholog.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy na  wstępną  konsultację dotyczącą udziału w grupie.

Jest to jedna lub dwie 50-min. indywidualne rozmowy z terapeutą. Ich celem jest omówienia natury przeżywanych trudności. Ustalenie czy terapia grupowa może być pomocna w ich zmianie, ewentualnie wskazanie innej formy pomocy oraz zapoznanie z oferowaną formą terapii aby móc z niej skorzystać jak najefektywniej.

 

Koszt udziału w grupie: 60 zł za 2 godzinne spotkanie.

Liczba miejsc w grupie jest ograniczona od 6 do 10 osób.

Zgłoszenie na konsultację: tel: 600 98 30 13